Oldal tetejére

Sajtóközlemények Már csak pár nap maradt a transzferár nyilvántartás elkészítésére

  • Közlemény
  • Megjelenések

Már csak pár nap maradt a transzferár nyilvántartás elkészítésére

A kapcsolt vállalkozások számára május 31. a transzferár nyilvántartás elkészítésének határideje. Habár hiányosságok esetén milliós büntetésekkel lehet számolni, az érintett cégek negyede mégis sokszor késve készül el vele, és sokan a folyamatosan változó jogszabályokkal sincsenek tisztában.

Sok vállalkozásnál előfordul, hogy a május hónapot teljes egészében a könyvvizsgálat elkészítésének szentelik, és a transzferárazással kapcsolatos nyilvántartás elkészítését későbbre halasztják. A lazább határidő kezelés vélhetően azzal is magyarázható, hogy nem kell a NAV-hoz formanyomtatványokat benyújtani, hanem elég egy esetleges ellenőrzéskor a dokumentumokat felmutatni. Bár az utóbbi években egyre több cég pótolta visszamenőleg is a hiányosságait, a folyamatos szabályváltozások követése nélkül milliós büntetéseket kockáztatnak, akik saját elveik mentén állandóan csak frissítik a nyilvántartást.

Az adóhivatal részéről az utóbbi időben számos fejlesztés és beruházás történt a kapcsolt vállalkozások vizsgálatának területén. A hatékonyabb ellenőrzéseknek köszönhetően a 2013-as transzferárazással kapcsolatos, szerződésenként akár 2 millió forintos büntetésekből származó bevétel már 30 milliárd forintot tett ki. Ez még így is messze elmarad a Nyugat-Európában és Ázsiában jellemző éves összegektől, így további szigorításokkal lehet számolni. A jövő évtől kezdve ráadásul néhány szabály is változik. Adatbázisszűrésre vonatkozóan eddig nem voltak egyértelműen lefektetett előírások, így mindenki saját érdeke szerint végezhette a számításokat, ezután viszont a piaci árat már szigorúbban fogják vizsgálni. Bár az idei nyilvántartásokra ez még nem érvényes, az eddig is több kérdéses kimenetelű ítéletet hozó NAV vélhetően ezt tartja majd irányadónak a 2014-es ellenőrzéseknél is.

Már idén is érdemes különösen odafigyelni az immateriális javakhoz kapcsolódó tranzakciókra, a menedzsment díjakra, a helyes módszerválasztásra valamint az önköltség alatti ügyletekre a kimutatások összeállításánál. – hívja fel a figyelmet dr. Takács Gergely, a Transfer Pricing Services Kft. ügyvezetője.

A dokumentumok elkészítésének határideje május 31, amelyet a folyamatosan változó szabályozó környezet miatt az érintett vállalkozások harmada már idén is külső szakértők bevonásával készít el.

Háttérinformációk

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet megváltozott vonatkozó bekezdései:
 
7/A. § Az e rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során a 7. § d)-e) pontja alkalmazása esetében az adózó - választása szerint - az összehasonlíthatóság fokozása érdekében a Tao. 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti iránymutatásban nevesített, illetve abban nem nevesített további kiigazításokat alkalmazhat, azzal, hogy az adózó az elvégzett kiigazításokat köteles megfelelő módon dokumentálni, ideérve annak indokolását is, hogy az alkalmazott kiigazítás milyen módon szolgálja az összehasonlíthatóság fokozását.
 
7/B. § (1) Az e rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során az adózó a szokásos piaci ártartományt a Tao. 18. § (9) bekezdésében foglaltakkal összhangban állapítja meg a következő körülmények együttes fennállása esetén:
 
a) az adózó a szokásos piaci árat a Tao. 18. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti módszerek valamelyikével határozza meg,
b) az adózó a szokásos piaci ár meghatározása során e rendelet 7. § d)-e) pontja szerinti forrást veszi figyelembe,
c) az önálló vagy a közös nyilvántartás elkészítése során az összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat legalább három pénzügyi éve adatait veszi figyelembe vagy az összehasonlító minta terjedelme meghaladja a 15 százalékpontot.
 
2) Amennyiben az (1) bekezdés a)-b) pontja szerint eljáró adózó az összehasonlító elemzés eredményeként adódó minta minden egyes eleme vonatkozásában funkcionális elemzést végzett, és ennek, valamint az összehasonlíthatóságot meghatározó további tényezők vizsgálata eredményének e rendelet szerinti nyilvántartásban megfelelő módon történő dokumentálásával kétséget kizáró módon igazolta, hogy az ellenőrzött ügylet és az összehasonlított ügylet összehasonlítható, továbbá az összehasonlíthatóság megállapítását kizáró hiányosság nem áll fenn, akkor az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmaznia.

Megosztás

Már csak pár nap maradt a transzferár nyilvántartás elkészítésére

Összes sajtóközlemény:

15

Kapcsolattartó

  • dr. Takács Gergely
  • ügyvezető
  • +36 20 996 6166
  • gergely.takacs@tpservices.hu